ramby
RAMS DIVING, България, 30 Ноември, 1999
Пълно описание